Oferta Biura Tłumaczeń ARTEXT

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług, m.in. tłumaczenia pisemne, ustne - symultaniczne i konsekutywne, przysięgłe i zwykłe  (niepoświadczone), kompleksową obsługę konferencji. Nasza oferta skierowana jest do Klientów biznesowych, instytucji rządowych i pozarządowych oraz do Klientów indywidualnych.

Wszystkie tłumaczenia objęte są klauzulą poufności. Na życzenie Klienta podpisujemy odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.

Współpraca z wieloma wykwalifikowanymi tłumaczami pozwala na realizację największych projektów tłumaczeniowych.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem konferencyjnym do tłumaczeń ustnych oraz sprzętem prezentacyjnym.

Zajmujemy się przekładem tekstów ze wszystkich dziedzin, a nasze główne specjalizacje to:

Bankowość:

procedury, instrukcje, regulaminy, formularze, raporty, systemy bankowe, umowy i opinie prawne, faktoring

Finanse i ubezpieczenia:

sprawozdania finansowe, prospekty emisyjne, umowy kredytowe i ubezpieczeniowe, fundusze, rachunkowość

Medycyna, farmacja:

badania kliniczne, umowy o prowadzenie badań klinicznych, formularze świadomej zgody, świadectwa rejestracji leków, dokumenty związane z badaniami klinicznymi i rejestracją leków oraz inne dokumenty prawne, opisy i badania produktów leczniczych i innych produktów, opisy i instrukcje sprzętu medycznego

Prawo:

umowy, dokumenty rejestrowe, pozwy i pisma procesowe, pełnomocnictwa, uchwały, statuty, dokumenty przetargowe, wnioski patentowe

Unia Europejska:

dyrektywy, regulacje, programy, projekty, orzeczenia, procedury, normy

Budownictwo:

architektura, instalacje i projekty techniczne, umowy na prace budowlane

Chemia:

opisy i badania preparatów i produktów, dokumentacje i opisy techniczne, artykuły i opracowania specjalistyczne, dyrektywy UE i inne dokumenty prawne dotyczące produkcji, obrotu wewnętrznego oraz importu i eksportu towarów

Geodezja i kartografia:

instrukcje geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z katastru nieruchomości, akty prawne dotyczące geodezji i kartografii, fotogrametria i teledetekcja

Informatyka i telekomunikacja:

sprzęt i oprogramowanie, instrukcje, dyrektywy, projekty, normy, umowy prawne

Marketing:

reklama, badania rynku, PR

Rolnictwo i ochrona środowiska:

prawodawstwo unijne, programy, projekty, technologie, inżynieria ochrony środowiska

Technologia i przemysł:

automatyka, górnictwo i hutnictwo, elektronika, energetyka, motoryzacja, przemysł paliwowy

 

Jeśli poszukują Państwo tłumacza o specjalizacji nie wymienionej powyżej, prosimy o kontakt z naszym biurem. Wśród współpracujących z nami tłumaczy są również specjaliści z innych dziedzin, mający wieloletnie doświadczenie w przekładzie dokumentów dla czołowych firm z danej branży.