Rodzaj tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne

Głównym obszarem działalności naszego Biura są specjalistyczne tłumaczenia pisemne. Wybierając tłumacza do wykonania danego zlecenia bierzemy pod uwagę nie tylko jego doskonałą znajomość danej pary języków, ale także wykształcenie i znajomość dziedziny (współpracujemy m.in. z lekarzami, prawnikami, ekonomistami, inżynierami). Wszystkie przetłumaczone dokumenty są dodatkowo sprawdzane przez wewnętrzny Dział Weryfikacji biura. Nasze bogate zaplecze pozwala nam realizować największe projekty tłumaczeniowe. W celu zachowania spójności terminologiczenej tekstów wykorzystujemy profesjonalne programy dla tłumaczy. Przygotowując tłumaczenia, zachowujemy układ graficzny oryginału. Tłumaczenia dostarczamy w formie wskazanej przez Klienta.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe

Tłumacz przysięgły to osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Specjalizuje się w przekładzie m.in. pism procesowych oraz dokumentów urzędowych i uwierzytelnia obcojęzyczne odpisy takich dokumentów, jak również może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń i odpisów dokumentów tłumacz przysięgły używa pieczęci zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku numer pozycji na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się również pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz stwierdza, czy sporządzono je z oryginału, czy też z kopii lub odpisu. W związku z powyższym, tłumaczenia przysięgłe wymagają formy drukowanej i dostarczane są kurierem, pocztą lub odbierane osobiście.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków liczonych ze spacjami.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenie konsekutywne – jest to rodzaj tłumaczenia ustnego, w którym tłumacz rozpoczyna tłumaczenie wtedy, gdy mówca skończy fragment wypowiedzi. Następnie mówca ponownie zabiera głos, aby znów zrobić przerwę i umożliwić tłumaczowi dokonanie przekładu kolejnego fragmentu. W ten sposób tłumacz ustny zabiera głos na zmianę z mówcą (w przeciwieństwie do tłumaczenia symultanicznego opisanego poniżej). Tłumaczenia takie wymagają udziału jednego tłumacza. Tłumacz zazwyczaj stoi obok mówcy podczas jego wystąpienia. Obecnie tłumaczenia konsekutywne wykonywane są głównie na spotkaniach w niewielkim gronie, szkoleniach lub podczas rozmów handlowych.

Tłumaczenie symultaniczne (równoległe, jednoczesne) – jest to rodzaj tłumaczenia ustnego, w którym tłumacz słucha mówcy i równocześnie tłumaczy jego wypowiedź. Takie tłumaczenie wymaga uczestnictwa co najmniej dwóch tłumaczy oraz wykorzystania sprzętu w postaci m.in. dźwiękoszczelnych kabin dla tłumaczy, mikrofonów dla prelegentów i zestawów słuchawek dla słuchaczy, jak również zatrudnienia pomocniczego personelu technicznego. Tłumaczenie symultaniczne jest wykorzystywane np. podczas konferencji międzynarodowych.

Tłumaczenie szeptane - to rodzaj tłumaczenia symultanicznego, które nie wymaga użycia sprzętu technicznego. Tłumacz ustny dokonuje przekładu wypowiedzi słuchając jednocześnie tekstu wyjściowego, a mówca nie robi przerw na tłumaczenie. W tym celu tłumacz musi znajdować się bardzo blisko słuchacza i mówić do niego ściszonym głosem. Z oczywistych względów tłumaczenie szeptane jest odpowiednim rozwiązaniem jedynie dla jednej lub dwóch osób. Sprawdza się podczas uroczystości, zgromadzeń publicznych lub spotkań grupowych.

 

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia ustne przysięgłe to tłumaczenia wykonywane m.in. podczas zgromadzeń akcjonariuszy czy też odczytywania i podpisywania aktów notarialnych, umów i pełnomocnictw.  Obecność tłumacza przysięgłego w takich sytuacjach jest niezbędna ze względu na wiążący charakter prawny tego typu tłumaczeń. Tłumacz ewidencjonuje wykonane czynności w prowadzonym przez siebie repertorium.