Bezpieczeństwo powierzanych informacji

  1. Na życzenie, Biuro Tłumaczeń ARTEXT zawiera z Klientami umowy o zachowaniu poufności. Podobne umowy o zachowaniu poufności Biuro Tłumaczeń ARTEXT podpisuje ze swoimi podwykonawcami.
  2. Wszystkie dokumenty przesyłane przez Klientów są chronione przed dostępem osób trzecich. Oznacza to, że do przesyłanych dokumentów mają dostęp jedynie pracownicy biura zajmujący się obsługą danego zlecenia Klienta oraz tłumacz.
  3. Wszelkie materiały i dokumenty są przekazywane między Klientem i Biurem Tłumaczeń ARTEXT tylko i wyłącznie w formie gwarantującej zachowanie poufności. Na życzenie Klienta, materiały i dokumenty przesyłane drogą elektroniczną mogą być zabezpieczone przy pomocy zaakceptowanego przez Klienta algorytmu szyfrującego WinZip 10.0 lub PGP Desktop.
  4. Dostęp do danych przechowywanych na serwerze w siedzibie Biura Tłumaczeń ARTEXT zabezpieczony jest hasłem. Na życzenie Klienta, dokumenty oryginalne i przetłumaczone mogą być przechowywane na wydzielonej części serwera jako pliki zaszyfrowane przy użyciu WinZip 10.0. Istnieje także możliwość zaszyfrowania całej wydzielonej części dysku zawierającej dokumenty Klienta, wraz ze strukturą folderów.
  5. Na życzenie, Biuro Tłumaczeń ARTEXT zobowiąże się do trwałego i nieodwracalnego usunięcia ze swoich nośników i z nośników podwykonawców zrealizowanych tłumaczeń oraz ich oryginałów. Dokumenty przesyłane do Biura Tłumaczeń ARTEXT w formie papierowej np. faksem lub kurierem, po wykonaniu zlecenia będą niszczone w niszczarce DIN 3.
  6. Budynek, w którym mieści się siedziba Biura Tłumaczeń ARTEXT objęty jest całodobową ochroną (7 dni w tygodniu) i monitoringiem kamer TV umieszczonych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Stosowana jest kontrola wejść do budynku. Wolny wstęp mają tylko osoby w nim pracujące.