Tłumaczenia ustne

Zasady współpracy

 1. Informacja o zleceniu przekazywana jest Tłumaczowi telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, następnie Tłumacz otrzymuje pocztą elektroniczną Zlecenie określające warunki wykonania: numer zlecenia, datę/daty i godziny tłumaczenia, stawkę wynagrodzenia, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej w miejscu tłumaczenia.
 2.  Po zaakceptowaniu Zlecenia na warunkach określonych przez Biuro Tłumaczeń ARTEXT, Tłumacz niezwłocznie potwierdza pocztą elektroniczną przyjęcie Zlecenia. 
 3. Biuro Tłumaczeń ARTEXT, w miarę możliwości, dostarcza Tłumaczowi także szczegółowy program spotkania, teksty referatów i inne materiały pomocnicze, wykaz uczestników spotkania oraz inne informacje otrzymane od Klienta, ułatwiające wykonanie tłumaczenia.
 4. Przystępując do tłumaczenia ustnego, Tłumacz jest zobowiązany:
  • starannie przygotować się do pracy, wykorzystując materiały przekazane przez Biuro Tłumaczeń ARTEXT, Klienta i pochodzące z innych dostępnych Tłumaczowi źródeł
  • punktualnie stawić się w uzgodnionym miejscu i o uzgodnionej godzinie, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie stanowiska pracy i kontrolę poprawności działania sprzętu, ewentualne przeszkolenie w zakresie jego obsługi
  • zadbać o odpowiedni, dostosowany do charakteru pracy wygląd i strój
  • dostosować się do wynikających z przebiegu imprezy potrzeb Klienta
  • po realizacji zlecenia, poinformować Biuro Tłumaczeń ARTEXT telefonicznie bądź pisemnie o przebiegu tłumaczenia i o rzeczywistym czasie realizacji zlecenia.
 5. Tłumacz przyjmujący zlecenie od Biura Tłumaczeń ARTEXT zobowiązuje się do nie przyjmowania zleceń bezpośrednio od Klientów Biura Tłumaczeń ARTEXT.